עושה הרבה ונייד מאוד, לרוב מרגיש בשום מקום. בונה אתרים במערכת דרופל, מתכנת, יוזם המאבק בעישון, חי בעולמות מגוּונים ולעתים כותב שירים. מאוהב בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים ועוזר לחוקרים מהאקדמיה להגשים חלומות. אה, כן, ומוזיקה לטינית!

א