פילוסופיה

פילוסופיה מדינית מוקדמת

הגות פוליטית נוגעת לחיינו הפרטיים באופן מרתק. רבים מן ההוגים ערכו השוואה - או אף לא הפרידו כלל - בין יחסים בין מדינות לבין יחסים בין אנשים. פוליטיקה, על פי גישה זו, אינה רק מתארת את היחסים בין מדינות אלא גם את היחסים בין אדם לרעהו. ובאשר אנו משוחחים איש-איש עם עצמו, הרי שפוליטיקה מתארת גם את היחסים בין אדם לבין עצמו.

להלן מבחר מאמרים קצרים המתארים את משנותיהם של גדולי הפילוסופים המדיניים בתרבות המערבית. חלק ניכר מן המאמרים אף מבקר את משנותיהם.