האמנה על הטבק

אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי לפיקוח על טבק. האמנה נערכה בז'נבה, 21 במאי 2003 ונחתמה ואושררה על ידי מדינת ישראל באוגוסט 2005. באמנה מובהר חד משמעית: הצדדים מבינים כי עדויות מדעיות הוכיחו באופן שאינו מתפרש לשני פנים כי חשיפה לעשן טבק מובילה לתמותה, תחלואה ונכות. מדינת ישראל חתומה, אך עדיין עשתה מעט מאוד בנידון.

מקור: ארגון הבריאות העולמי - WHO - World Health Organization תרגום והתאמה: האגודה למלחמה בסרטן

מטרת האמנה

מטרתה של אמנה זו, לרבות הפרוטוקולים שלה, היא להגן על דור ההווה ועל דור העתיד מפני ההשלכות ההרסניות של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק על הבריאות, החברה, הסביבה והכלכלה, באמצעות כינון מסגרת ליישום אמצעים לפיקוח בתחום הטבק – ברמה המקומית, האזורית והבינלאומית – על מנת לצמצם באופן משמעותי והדרגתי את שכיחות השימוש בטבק והחשיפה לעשן טבק.

המדינות החברות באמנה זו חותמות על אמנת המסגרת לפיקוח על הטבק!

מתוך נחישות לתת עדיפות לזכותן להגן על בריאות הציבור,

מתוך ההכרה כי מגיפת הטבק היא בעיה חובקת-עולם בעלת השלכות חמורות על בריאות הציבור, אשר מחייבת שיתוף פעולה בינלאומי נרחב ככל האפשר, בהשתתפות כל המדינות, לצורך מתן תגובה בינלאומית יעילה, מתאימה ומקיפה,

תוך שהן משקפות את חששותיה של הקהילה הבינלאומית באשר להשלכות ההרסניות של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק על הבריאות, החברה, הכלכלה והסביבה בכל העולם,

מתוך דאגה רבה עקב העלייה בייצור וצריכה של סיגריות ושאר מוצרי טבק בכל העולם, ובמיוחד במדינות מתפתחות, ובשל העול הנסיבתי על המשפחות, על העניים ועל מערכות הבריאות המקומיות,

מתוך הכרה כי עדויות מדעיות הוכיחו באופן שאינו מתפרש לשתי פנים כי צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק מובילות לתמותה, תחלואה ונכות, וכי קיים פער זמן בין העישון או השימוש בסוגים אחרים של מוצרי טבק לבין הופעת מחלות הקשורות לטבק,

ומתוך ההכרה כי סיגריות ומוצרים אחרים המכילים טבק מהונדסים בקפידה על מנת לגרום לתלות ולשמר אותה, וכי רוב המרכיבים שלהם, לרבות העשן שהם מפיקים, הינם פעילים מבחינה פרמקולוגית, רעילים, גורמים למוטציות ומסרטנים, וכי לתלות בטבק סיווג מחלה נפרד בסיווגי המחלות הבינלאומיים העיקריים,

תוך הכרה בעדויות המדעיות הברורות המוכיחות כי חשיפה לעשן טבק בעת הריון גורמת לתינוק לבעיות בריאותיות והתפתחותיות,

מתוך דאגה עמוקה מהעלייה בהיקף העישון ושאר הצורות של צריכת טבק בקרב ילדים ומתבגרים בכל רחבי העולם, ובמיוחד מהירידה בגיל המעשנים,

מתוך חשש עמוק מהעלייה בהיקף העישון ושאר הצורות של צריכת טבק בקרב נשים ונערות בכל רחבי העולם; ותוך שלנגד עיניהן עומד הצורך בהשתתפות מלאה של נשים בכל הרמות של קביעת מדיניות ויישומה והצורך באסטרטגיות ממוקדת-מין לפיקוח בתחום הטבק,

מתוך דאגה עמוקה מהיקפי העישון הגדולים ושאר הצורות של צריכת טבק בקרב עמים נחשלים,

מתוך דאגה עמוקה מההשפעה של כל צורות הפרסום, הקידום ומתן החסות, המעודדות את השימוש במוצרי טבק,

מתוך הכרה כי נחוצים צעדים משותפים למיגור הסחר הבלתי חוקי, על כל צורותיו, של סיגריות ושאר מוצרי טבק, לרבות הברחה, ייצור בלתי חוקי וזיוף,

מתוך הכרה כי הפיקוח בתחום הטבק, בכל הרמות, ובמיוחד במדינות מתפתחות ומדינות עם כלכלת מעבר, מחייב משאבים כלכליים וטכניים בהתאם לצרכים הקיימים והצרכים הצפויים של הפעילויות לפיקוח בתחום הטבק,

תוך הכרה בצורך לפתח מנגנונים מתאימים לטיפול בהשלכות החברתיות והכלכליות ארוכות הטווח של אסטרטגיות לצמצום הביקוש לטבק,

תוך שהן ערות לקשיים החברתיים והכלכליים הפוטנציאליים העלולים להתעורר כתוצאה מתוכניות פיקוח בתחום הטבק בטווח הביניים ובטווח הארוך במדינות מתפתחות ומדינות עם כלכלת מעבר, ומכירים בצורך של מדינות אלה בסיוע טכני וכלכלי לפיתוח אסטרטגיות לאומיות ברות השגה,

תוך שהן ערות לעבודה רבת הערך המתבצעת על ידי מדינות רבות מבחינת הפיקוח בתחום הטבק, ותוך שהן מציינות לשבח את ההנהגה של ארגון הבריאות העולמי ואת המאמצים מצד ארגונים וגופי משנה אחרים של האו"ם, לרבות ארגונים בינלאומיים ובין-ממשלתיים אזוריים אחרים למען פיתוח אמצעים לפיקוח בתחום הטבק,

תוך שהן מדגישות את תרומתם המיוחדת של ארגונים א-ממשלתיים וגופים אחרים מהמגזר הפרטי שאינם קשורים לתעשיית הטבק, לרבות גופים המציעים שירותי בריאות מקצועיים, קבוצות נשים, קבוצות נוער, קבוצות איכות הסביבה, קבוצות צרכנים, מוסדות אקדמיים ומוסדות בריאות, למאמצים המקומיים והבינלאומיים לפיקוח בתחום הטבק ואת החשיבות המכרעת של השתתפותם של גופים אלה במאמצים המקומיים והבינלאומיים לפיקוח בתחום הטבק,

מתוך הכרה בצורך להיות ערניות למאמצים מצד תעשיית הטבק לחתור תחת או להסיט את מאמצי הפיקוח על הטבק, ובצורך להיות מודעות לפעילויות שעושה תעשיית הטבק שעלולות להיות בעלות השפעה שלילית על מאמצי הפיקוח בתחום הטבק,

תוך התייחסות לסעיף 12 של האמנה הבינלאומית בנושא הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות, שנתקבלה על ידי המועצה הכללית של האו"ם ב- 16 בדצמבר 1966, הקובע כי לכל אדם הזכות ליהנות מבריאות גופנית ונפשית טובה ככל האפשר,

ותוך התייחסות להקדמה לחוקה של ארגון הבריאות העולמי, הקובעת כי הזכות ליהנות מבריאות גופנית ונפשית טובה ככל האפשר היא אחת מזכויות היסוד של כל אדם, ללא אפליה בין גזע, דת, דעה פוליטית או מעמד כלכלי וחברתי,

מתוך נחישות לקדם את אמצעי הפיקוח בתחום הטבק בהתבסס על השיקולים העדכניים והרלוונטיים בתחום המדע, הטכנולוגיה והכלכלה,

תוך התייחסות לאמנה למיגור האפליה נגד נשים על כל צורותיה, שנתקבלה על ידי המועצה הכללית של האו"ם ב- 18 בדצמבר 1979, הקובעת כי המדינות החברות באמנה ינקטו באמצעים המתאימים למגר את האפליה נגד נשים בתחום שירותי הבריאות,

תוך התייחסות לאמנה לזכויות הילד, שנתקבלה על ידי המועצה הכללית של האו"ם ב- 20 בנובמבר 1989, הקובעת כי המדינות החברות באמנה מכירות בזכותם של ילדים ליהנות מבריאות גופנית ונפשית טובה ככל האפשר.