ניקיון מחזורי

כל החיים אני אחריו -
רודף אותו,
להוציאו מחיי.
אולם, אפילו של כוכבים,
מאבק אני ואל אבק אשוב.