החוליה החסרה

אבְכה את סבל רחל,
אשיר את אהבת לאה,
ארגיש מבדידות דן
בְּךֳ.

אקשיב לחוטי הגשם,
אביט בציפורים
ועם קרן אור ראשונה
אצא במחולות לקראתךֳ.