עופות

סוף-סוף מתחיל הטוב.
אחד אז ירעד,
יִפחד, יפרוש
לצד,
ללבד.
לא רואה אור.

חברותנו קשה, מנוקרת,
קשה מבדידותי, המוכּרת.