שיר לאלון

אמרת
שחששת
להביא לי פרח.

אז הבאת שניים.

בהסירי כותרותיהם הבּלות
הם סגורים.

טרם, טרם.