השתוקקות

"אמנם, לא תמיד יכולה ההשתוקקות להגיע במידה שלמה אל מלוא התפיסה שאליה היא מתכוונת, אבל היא משגת בכל אופן משהו ממנה ומגעת אל תפיסות חדשות". (גוטפריד וילהלם לייבניץ, "עקרונות הפילוסופיה או: המונדולוגיה", סעיף ט"ו).

ואני משתוקק - - -
לראותך
אהובה; להריח שיערך הארוך והרטוב שאחרי מקלחת
ארוכה, גם אם תרשי;
להציף רוחך
בצחוק;
להגיד לך כמה צדקת ושאת
חכמה.

אך... אין אפשר.

והשתקקותי משגת בכל זאת משהו מאותה התכוונות;
זיכרונותיי ממך עולים בי
ומציפים את רוחי בצחוק,
את עיניי באדיי מקלחת
ואת אהבתי אלייך
בעוד.

והשתקקותי מגעת אל תפיסות חדשות, לעצמי:

שידעת להגיד שלום עת נגעת

שצדקת בדברייך האוהבים, המקבלים והגדולים

שחכמת מדיי למציאות הזו המשגעת

שאהבת

אותי.

אחותי.