ריבת משמשים

לבך נרגש
ממתנת הדבש
שנרקחה בכתום-תמצית של
מתיקות נוכחה.

המתק פצעי האתמול, והמחר.