פריאל

הנחת ראשך על חזי -
הקשבת.

התרת
כפתור שחור בחולצתי
הסינתטית.

כמו לגעת בָּאמת
ביקשת.

קו ישיר לצפונות אהבתי.