עומר

עשרימך עוברות-חולפות
כבר עשור
ואתה מעט אוחז בקרנותיהן
החלקלקות
כמו מאהביך
המצחקקים
אלי נעוריך.