קונצנזוס

קווי המתאר של זרועותיך
מלאים בנקודות נשיקותיי
ובנקודות ההשקה שבין האחווה הגברית
לאהבת בשריך.