בדידות קונטינגנטית

אתבודד מכורח
בימות עצבותי,
כי לא לטורח
תרצו אותי.
מנעו חיבוט נפשותיכם הרעועות;
את יגונכם השתדלו להסתיר;
כסו פניכם שלא לראות
בבואת בדידותכם באמיר.