לרקוד

מאה חזות חשופים ויפים
המזיעים במועדון החם
לא ישביעו רעבוני
לא ירוו צימאוני
לא יספקו תאוותי
כמו חיוך אחד שלך.

התקווה לאינטימיות, התשוקה לנחמה;
זוג זה יותר ממאה.