צדק

אתלה את תמונתך
על דלת השירותים
מבפנים
מביט רק בי.

אתלה את מעילך
על קולב העץ
הקטן
שהכנתי בעצמי.

אתלה אותך
על וו אפיריוני
אם תהיה
ולא תאהב אותי.