נועם

נבהלתי מדיי
כשנרתעת מדיי
מהרגשתי שנפלטה כמו שפיכה מוקדמת
ולכלכה את
טוהר ההליכה על חבל דק.

בדת הקלאסיקן
אין מקום לשאינו מושלם.
באמונת הפואטיקן
אין מקום לשאינו מלודרמטי.
אביר הרומנטיקה
מצפה לשילוש המקודש
במקום הנכון
ומדויק בזמן.

איננו חילונים.